Intervall og langtur


Sesongen 2019 - 2020


Intervall og langtur er for senior og yngre

Hovedtrener: 


Treningstider sesongen 2019 - 2020


Lørdager 

Hall-trening onsdager 18.30 - 20.00