Grupper

Skigruppa består av aktive på flere nivåer og vi deler oss derfor inn i treningsgrupper.

Vi har også trofaste sponsorer og andre støttepersoner som er svært viktige for skigruppa.
Tusen takk til dere alle.