Lysløypa

Velkommen til lysløypa!Skigruppa i Driv IL ønsker deg velkommen som bruker av lysløypa, og vil med dette informere om hvordan vi har lagt opp til at lysløypa skal brukes vinterstid.Det er gjort og gjøres et formidabelt arbeide hvor det i form av planering med gravemaskin, hogging, kvisting, legging av duk og subus er lagt ned hundrevis av frivillige timer for at lysløypa skal være så bra som mulig når snøen kommer.
Målet er at løypa skal være en helårsløypa slik at den for eksempel kan brukes til å løpe, sykle og å gå turer i.


I 2014 er alt lyset i hele lysløypa, også den delen som går over til Våglia, skiftet til ledlys.
Lyset tennes automatisk ved mørkets frembrudd og slukkes automatisk 22.30 alle hverdager
I 2017 det det nedlagt en betydelig jobb i lysløypa med grøfting, heving av løypa og utvidelser i bredde enkelte steder
Dette har vært en stor dugnadsinnsats, og et stort økonomisk løft. 

Vinterstid blir løypa preparert av Skiforeningen for både klassisk og fristil, slik at delen uten løype / spor er skøytetrasè.
Det er ikke meningen at denne delen er for gående – den er beregnet for skøytegang. Hull etter sko er farlig, fordi stavene kan sette seg fast i hullene og en skiløper som kommer i full fart vil da kunne skade seg.
Driv IL betaler en ikke ubetydelig pris for preparering, og vi håper det er til glede for alle skientusiastene i bygda vår, i tillegg til at vi selvsagt bruker løypa i trening for Skigruppas utøvere og til karusellrenn.

Vi regner med at vi får forståelse for visse begrensninger for bruk av løypa vinterstid.
Vi oppfordrer til at all ridning med hest, sykling og gåing på bena skjer andre steder enn i lysløypa når det er skisesong.
Hvis man skal lufte hunden i løypa vinterstid er traseen fra Drivplassen til Våglia er et godt alternativ.


Vi regner med at publikum har stor respekt for det frivillige arbeidet som legges ned for at løypa skal være i så bra stand som mulig for at både voksne og ikke minst barn skal komme seg ut på ski. Vi håper disse enkle "kjørereglene" for lysløypa lar seg gjennomføre, slik at DRIV IL fortsatt ønsker å betale for preparering av løyper fra plassen.Mvh Skigruppa