Styret i skigruppa

Kontakt oss

Skigruppa: ski@driv-il.no


Styret i skigruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret velges på skigruppas årsmøte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte. Leder i skigruppa sitter også i hovedstyret i Driv IL.

Styret 2021:
Styret i skigruppa

Verv:
Navn: E-post: 
LederYvonne Bergeski@driv-il.no 
KassererErik Østlieerik.ostlie@gmail.com
Styremedlem 1Kjell-Olav Bjerkneskjell-olav@bjerknes.as
Styremedlem 2Tom Erik Haugtoerikha@online.no 
Styremedlem 3Bjørn Sverre Eriksteinbjorn.erikstein@gmail.com